Sida 1 av 1

Valberednings förslag till styrelse 2019

Postat: 19-01-31 21:36
av Bjarne Karlsson
Valberedningen har intervjuat samtliga i styrelsen och det samlade intrycket är att styrelsen fungerar mycket väl och de flesta är beredda att fortsätta sitt arbete. En ledamot har aviserat att hon vill sluta och det är Solmaz Lundin. Eftersom Solmaz har varit den person som i styrelsen representerat randonneur så har valberedning tyckt att det har varit viktigt att hitta en ny representant därifrån. Vi har utnyttjat vårt kontaktnät och hittat Martin Bergström.

Valberedningen 2019 föreslår alltså följande:

Ordförande (1år, nyval/ omval) Christer Gustafsson =D>
Ledamot (2år, nyval/ omval) Madeleine Ljungberg =D>
Ledamot (2år, nyval/ omval) Gert Larsson =D>
Ledamot (2år, nyval/ omval) Martin Bergström =D>
Ledamot (2år, omval/ 1 år kvar) Jason Brim =D>
Ledamot (2år, omval/ 1 år kvar) Joakim Adolfsson =D>
Suppleant (1år, nyval/omval) Henrik Enberg =D>
Suppleant (1år, nyval) Karin Särka =D>

Valberedningen har även kontaktat Stefan Gunnarsson som är nuvarande revisor. Stefan fortsätter gärna det arbetet om han får förtroendet. =D>

Valberedningen genom Bjarne